Kastakyrkans Vitryska sommarläger
Kastalakyrkans Vitryska
Sommarläger

Packning av hjälpsändning
2018


Sommarläger
Hjälpsändningar
Barmhärtighetssystrar
Tidigare läger
Styrelse
Sommarläger
Vi har avslutat vår lägerverksamhet.
Hjälpsändningar. Se här bilder från packning av sista hjälpsändningen 20 okt 2018
I och med denna resa avslutar vi våra hjälpsändningar.
Barmhärtighetssystrar
Föreningen stöttar också tre barmärtighetssystrar som arbetar socialt och diakonalt i Vitryssland året om. Systrarnna också till så att hjälpsändningarna når fram dit de skall
Brev från barmhärtighetssystrarna 2018 , som pdf-fil


Ekonomi
Verksamheten bygger helt på gåvor. Stöd från både privatpersoner och företag
samt kollekter från i våra grannförsamlingar.
Ni som vill stödja vår fortsatta verksamhet kan sätta in ett bidrag på PG 23 03 95-6
För 50:- på ovanstående plusgiro blir Du medlem i vår förening, ange "medlem" på inbetalningen.

Kastalakyrkans Vitryska Sommarläger 2019 webmaster Lars Andreasson