Kastakyrkans Vitryska sommarläger
Kastalakyrkans Vitryska
Sommarläger

Föreningen har upphört
Vid årsmötet 7 nov 2019 beslöts att att den ideella föreningen Kastalakyrkans Vitryska Sommarläger skall upplösas
TACK!
Styrelsen tackar alla som under 20 år bidragit till verksamheten.
För alla som ställt upp ideellt.
För att allt praktiskt fungerat på lägren med logi, mat, program mm.
För att bussen från Vitryssland fick de nödvändiga reparationer som krävdes för
att den skulle kunna användas även på hemresan.
För att lagret och hjälpsändningarna fungerat.
Och att det ekonomiskt fungerat tack vare alla sponsorer som bidragit.


Kastalakyrkans Vitryska Sommarläger 2019 webmaster Lars Andreasson lars.andreasson@live.se