Kastakyrkans Vitryska sommarläger
Kastalakyrkans Vitryska
Sommarläger

Packning av hjälpsändning
2018


Sommarläger
Hjälpsändningar
Barmhärtighetssystrar
Tidigare läger
Styrelse
ÅRSMÖTE 2018
Årsmöte för verksamhetsåret 2017/18
Tid: 15 november 2018 klockan 18:30
Plats: Kastalakyrkan
Sommarläger
Vi har avslutat vår lägerverksamhet.
Hjälpsändningar. Se här bilder från packning av sista hjälpsändningen 20 okt 2018
I och med denna resa avslutar vi våra hjälpsändningar.
Barmhärtighetssystrar
Föreningen stöttar också tre barmärtighetssystrar som arbetar socialt och diakonalt i Vitryssland året om. Systrarnna också till så att hjälpsändningarna når fram dit de skall
Brev från barmhärtighetssystrarna 2018 , som pdf-fil


Ekonomi
Verksamheten bygger helt på gåvor. Stöd från både privatpersoner och företag
samt kollekter från i våra grannförsamlingar.
Ni som vill stödja vår fortsatta verksamhet kan sätta in ett bidrag på PG 23 03 95-6
För 50:- på ovanstående plusgiro blir Du medlem i vår förening, ange "medlem" på inbetalningen.

Kastalakyrkans Vitryska Sommarläger 2018 webmaster Lars Andreasson