Kastakyrkans Vitryska sommarläger
Kastalakyrkans Vitryska
Sommarläger

Packning för nästa hjälpsändning
har börjat


Sommarläger
Hjälpsändningar
Barmhärtighetssystrar
Tidigare läger
Styrelse
Sommarläger
Föreningen Kastalakyrkans Vitryska Sommarläger är en ideell förening, som sedan slutet av 1990-talet arbetat med att anordna sommarläger för vitryska barn i åldern 10-12 år.
Sommaren 2018 planerar vi inte något läger i Sverige.
Hjälpsändningar.
Vi har avslutat vår insamling för hjälpsändningar.
Barmhärtighetssystrar
Föreningen stöttar också tre barmärtighetssystrar som arbetar socialt och diakonalt i Vitryssland året om. Systrarnna också till så att hjälpsändningarna når fram dit de skall
Brev från barmhärtighetssystrarna 2018 , som pdf-fil


Ekonomi
Verksamheten bygger helt på gåvor. Stöd från både privatpersoner och företag
samt kollekter från i våra grannförsamlingar.
Ni som vill stödja vår fortsatta verksamhet kan sätta in ett bidrag på PG 23 03 95-6
För 50:- på ovanstående plusgiro blir Du medlem i vår förening, ange "medlem" på inbetalningen.

Kastalakyrkans Vitryska Sommarläger 2018 webmaster Lars Andreasson