Kastakyrkans Vitryska sommarläger

Kastalakyrkans
Vitryska
Sommarläger

20 oktober 2018 packade vi vår sista hjälpsändning
och den 22 kom allt fram till våra vänner i Vitryssland.







Många frivilliga ställde upp och hjälpte till med lastningen av c:a 80 m3 kläder skor leksaker mm






Till förstasidan
Sommarläger
Barmhärtighetssystrar
Lägret 2015
Tidigare läger
Styrelse


Hjälpsändningar



I och med packningen 20 oktober 2018 avslutar vi våra hjälpsändningar.

Bilder från Resa till vitryssland 2010


Kastalakyrkans Vitryska Sommarläger 2019 webmaster Lars Andreasson