Kastakyrkans Vitryska sommarläger
Kastalakyrkans Vitryska
Sommarläger

Lägret 2014


Till förstasidan
Sommarläger
Hjälpsändningar
Lägret 2015
Tidigare läger
Styrelse


BarmhärtighetssystrarFöreningen stöttar också tre barmärtighetssystrar som arbetar socialt och diakonalt i Vitryssland året om. Systrarnna förbereder också lägervistelserna samt hjälper till så att hjälpsändningarna når fram dit de skall.Stödjare till barmhärtighetssystrarnas verksamhet betalar in 100:- i månaden
PG PG 23 03 95-6 märk inbetalning med "Barmhärtighetssystrar


Brev till understödjare av barmhärtighetssystrar 2016 , som pdf-fil
Kastalakyrkans Vitryska Sommarläger 2019 webmaster Lars Andreasson